Gemeinsam kommt man weiter


Im Alleingang ist man schneller, gemeinsam kommt man weiter. Onder dit motto werken de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en nu ook WDOD al intensief samen met de Duitse waterautoriteiten.

Dat is belangrijk, want water kent geen internationale grenzen. Gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering over de grens aanpakken dat is de boodschap van de intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie die onlangs door de Duitse Landraden Kreise Borken, Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim en de drie Nederlandse waterschappen werd ondertekend.

De droge zomers van de afgelopen jaren en incidentele wateroverlast zorgen in Duitsland en in Nederland voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie. Met diverse grensoverschrijdende initiatieven en projecten willen we kennis delen en gezamenlijke antwoorden vinden. De intentieverklaring is geïnitieerd door het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat sinds 2012 regionale samenwerking op het gebied van waterbeheer stimuleert. Watergraaf Stefan Kuks ondertekende de intentieverklaring namens waterschap Vechtstromen.


Foto 3

Meer informatie over onze samenwerking met onze Duitse partners? Kijk op https://gprw.eu/nl/ en www.vechtstromen.nl/internationaal