24 november vergaderingen algemeen bestuur

Gepubliceerd op 23 november 2021

Op woensdag 24 november om 16.00 uur is de vergadering van de opgavegerichte commissie en om 19.30 uur vergadert ons algemeen bestuur. De vergaderingen wordt digitaal gehouden in Zoom, u bent van harte welkom om deze vergadering te volgen.

Op de agenda's staan de volgende onderwerpen

Vergadering opgavegerichte commissie om 16.00 uur

De opgavegerichte commissie bespreekt het waterbeheerprogramma 2022 – 2027

Vergadering algemeen bestuur om 19.30 uur

Het algemeen bestuur heeft de volgende onderwerpen ter bespreking en besluitvorming op de agenda:

  • Bestuurlijke voortgangsrapportage 2021, begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022-2025;
  • Belastingverordeningen 2022;
  • Afboeking restwaarde slibverwerkingsinstallatie rioolwaterzuiveringsinstallatie Enscchede
  • Borging digitale verslaglegging openbare vergaderingen en vragenhalfuur

De volledige agenda met bijbehorende stukken is te vinden via de bestuurspagina.

Vergadering bijwonen

U kunt de vergaderingen digitaal volgen door aan te sluiten via een Zoomverbinding. Mocht u via de Zoomverbinding willen aansluiten, kunt u de benodigde informatie opvragen door een mail te sturen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl en daarin aan te geven voor welke vergadering u de inloggegevens wenst.