Algemeen bestuur Vechtstromen: investeren in water noodzakelijk


Wij investeren in 2018 voor schoon, voldoende en veilig water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe € 39 miljoen.

Dit blijkt uit de begroting 2018 van het waterschap, waarover het algemeen bestuur op 29 november besloot. Watergraaf Stefan Kuks van ons waterschap: “Voor veel inwoners is ons werk vanzelfsprekend en wellicht onzichtbaar. Toch liggen er diverse uitdagingen op watergebied door ontwikkelingen zoals meer hoosbuien en droogte, waterbeheer in steden, het zuiveren van uw afvalwater met 23 rioolwaterzuiveringen, toename van stoffen (zoals medicijnen) in ons afvalwater en duurzaamheid. Daarom vinden we het wenselijk om, samen met onze partners zoals gemeenten, in ons werkgebied te blijven investeren”.

De begroting 2018 in hoofdlijnen:

 • In 2018 wordt € 39 miljoen geïnvesteerd in bijvoorbeeld projecten voor de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, stuwen, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers, Kaderrichtlijn water en andere beleidsdoelen.
 • De totale exploitatielasten (vaste kosten zoals hypotheek voor onze schulden, energie, het onderhoud aan beken en sloten, salarissen, etc.) zijn in 2018 geraamd op € 132,6 miljoen.
 • Wij staan sinds de oprichting in 2014 voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Aan het eind van dit jaar hebben we daarvan al 16 miljoen, 12% op onze totale exploitatie, structureel bespaard.
 • Belastingbetalers betalen in 2018 voor schoon, voldoende en veilig water (let op: gemiddelde bedragen):
  • Eenpersoonshuishouding: € 118
  • Meerpersoonshuishouding: € 316
  • Bedrijf: € 3.488
  • Agrarisch bedrijf: € 2.610

Programmabegroting

De volledige programmabegroting 2018-2021 vindt u op de pagina bestuurlijke documenten. U kunt het daar downloaden.