Algemeen bestuur Vechtstromen: meer tijd noodzakelijk van Unie van Waterschappen voor reactie nieuw belastingstelsel


De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Omdat Nederland regionale verschillen kent, is daarnaast meer ruimte nodig voor maatwerk. Dat is het uitgangspunt van het voorstel voor een nieuw belastingstelsel dat de Unie van Waterschappen op 15 juni 2018 aan alle Nederlandse waterschappen, en dus ook Vechtstromen, heeft voorgelegd.

Het bestuur van waterschap Vechtstromen vindt de discussie over het belastingstelsel goed en belangrijk, maar ook zeer ingrijpend, complex en principieel. Daarom doet het bestuur een dringende oproep aan het bestuur van de Unie van waterschappen om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige behandeling van het nieuwe belastingstelsel. Het democratisch besluitvormingsproces is gebaat bij voldoende tijd voor een fundamentele discussie en overleg. In een motie, die unaniem werd aangenomen, vraagt het bestuur om meer tijd voor een zorgvuldige behandeling. In oktober wil de Unie alle reacties van waterschappen bespreken en besluiten over het aanbieden van het advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie over de aanpassingen van het belastingstelsel van de waterschappen vindt u op de website van de Unie van Waterschappen.