Wat brengt de toekomst ons?


Met welke trends en ontwikkelingen krijgt Vechtstromen de komende jaren te maken? En hoe kijken anderen hier tegen aan? Wat verwachten ze van het waterschap? Hier gaat de Toekomstverkenning op in die onlangs gereed is gekomen.

Aanleiding om een Toekomstverkenning op te stellen zijn de waterschapsverkiezingen (op woensdag 20 maart 2019). We hopen dat we hiermee partijen/groeperingen van bruikbare input voorzien in aanloop naar de verkiezingen en als gespreksstof bij de vorming van een nieuw bestuursakkoord.

In de Toekomstverkenning hebben we trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, onder meer op technologisch, demografisch en klimatologisch gebied. En we hebben interviews gehouden met mensen die we normaal gesproken niet dagelijks tegenkomen in ons werk zoals bijvoorbeeld een journalist, een theaterproducent of iemand van een woningbouwcorporatie. Dit heeft interessante gesprekken opgeleverd waarvan de verslagen zijn verwerkt in de Toekomstverkenning.