Projecten


Internationale projecten

Samenwerking met internationale partners, maar ook waterkennis overdragen en delen met landen die die kennis kunnen gebruiken.

Water houdt zich niet aan grenzen, veel van ons water stroomt vanuit Duitsland ons gebied in, daarom hebben wij een intensieve samenwerking met onze buren. Daarnaast zijn er internationale samenwerkingsprojecten voor het delen van waterkennis, klimaatproblematiek enzovoorts.

Stikstofproblematiek

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 de uitspraak gedaan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten en projecten. Ook waterschappen worden door de buitenwerkingstelling van het PAS geraakt.

Water gerelateerde informatie in uw gemeente

Serieuze uitdaging leiding 2

Als u wilt weten wat wij in uw gemeente doen, kijk dan op de pagina ..

Dutch water auth

Dutch Water Authorities het internationale loket voor Nederlandse waterkennis. Op deze manier werken de waterschappen onder één vlag samen, delen we onze waterkennis internationaal en ondersteunen we onze positie als kennisland op het gebied van water. Waterschap Vechtstromen maakt ook deel uit van deze samenwerking.