Collendoornerveen


Het Collendoornerveen watert van nature af in noordelijke richting naar het Verlengde Ommerkanaal. Water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. In het verleden is echter de afwateringsrichting veranderd. Sindsdien wordt het water vanuit het Collendoornerveen afgevoerd in zuidelijke richting. Met behulp van gemaal Collendoorn wordt het water richting Marslanden en Hardenberg afgevoerd. Daar komt het water via de Molengoot uiteindelijk in de Vecht terecht.

Het gemaal Collendoorn is aan vervanging toe en het waterschap geeft er de voorkeur aan om de oorspronkelijke afwateringsrichting van het water te herstellen: van hoog naar laag. Het oude gemaal wordt dus niet gerenoveerd maar verwijderd. Er moet daarvoor wel een verbinding worden gemaakt naar het Verlengde Ommerkanaal, daarom wordt er in het Collendoornerveen een nieuwe watergang gegraven.

Om water áán te voeren naar het Collendoornerveen wordt een nieuw gemaal gebouwd in Lutten.  Het water wordt straks dus vanuit noordelijke richting aangevoerd om het waterpeil op peil te houden in droge tijden. Op dit moment wordt het water voor het Collendoornerveen nog aangevoerd vanuit de eerder genoemde Molengoot, door middel van het aanvoergemaal Plaggenmars in de woonwijk Marslanden.  Door de bouw van een nieuw gemaal in Lutten kan het gemaal Plaggenmars worden ingezet voor de peilhandhaving van de woonwijk Marslanden en het bedrijventerrein Haardijk.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

marion

Projectleider

088 220 33 33

Project updates