Collendoornerveen


Collendoornerveen is een buurtschap in de gemeente Hardenberg. Het ligt tussen Slagharen, Lutten en Hardenberg. Het water van Collendoornerveen stroomt in zuidelijke richting. Hiervoor wordt gemaal Collendoorn, nabij Ponypark City, ingezet. Deze pompt het water door de Broekgoot richting de wijk Marslanden in Hardenberg. Vervolgens komt het water via de Molengoot uiteindelijk in de Vecht terecht. Maar eigenlijk is dit tegennatuurlijk. Het gemaal Collendoorn pompt het water van laag naar hoog….

Het gemaal Collendoorn is toe aan een grondige renovatie. Ook is onderzocht of de water aan- en afvoer kan worden geoptimaliseerd. Met als resultaat dat het waterschap de oorspronkelijke afvoerrichting gaat herstellen en het gemaal niet wordt gerenoveerd, maar komt te vervallen. In de toekomst wordt het water in noordelijke richting naar het Verlengde Ommerkanaal afgevoerd. Om dit te realiseren wordt er een nieuwe verbinding gemaakt naar het Verlengde Ommerkanaal. Er wordt een nieuwe waterloop gegraven in het Collendoornerveen.

Daarnaast wordt een nieuw gemaal in Lutten gebouwd. Vanuit de Vecht kan op dit moment, in droge perioden, water worden aangevoerd naar het Collendoornerveen. Dit gebeurt nu door gemaal Plaggenmars in Marslanden. Dit gemaal pompt water in de Broekgoot waardoor het water verder kan naar het Collendoornerveen. Het nieuwe gemaal in Lutten kan straks water aanvoeren naar het Collendoornerveen. Dit water wordt vanuit het Verlengde Ommerkanaal aangevoerd en kan zo het waterpeil optimaal houden in droge tijden. Door deze aanpassing kan het gemaal Plaggenmars in zijn geheel worden ingezet voor een optimaal peilbeheer van de woonwijk Marslanden en het bedrijventerrein Haardijk.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

marion

Projectleider

088 220 33 33

Project updates