Collendoornerveen


Het Collendoornerveen (ten zuiden van Lutten) watert nu af in zuidelijke richting. Het gemaal Collendoorn (nabij Ponypark City) pompt hiervoor het water door de Broekgoot richting de wijk Marslanden in Hardenberg. Daar komt het water via de Molengoot uiteindelijk in de Vecht terecht. Dit is echter een tegennatuurlijke afvoerrichting. Het gemaal Collendoorn pompt het water van laag naar hoog….

Het gemaal Collendoorn is toe aan een grondige renovatie en er is gekeken of de waterafvoer en –aanvoer van en naar het Collendoornerveen kan worden geoptimaliseerd. Het waterschap heeft besloten om de oorspronkelijke afvoerrichting te herstellen en dat is in noordelijke richting naar het Verlengde Ommerkanaal. Het gemaal kan daarmee komen te vervallen en hoeft niet te worden gerenoveerd.

Er moet daarvoor wel een verbinding worden gemaakt naar het Verlengde Ommerkanaal. Daarom wordt er in het Collendoornerveen een nieuwe waterloop gegraven.

Vanuit de Vecht kan op dit moment, in droge perioden, water worden aangevoerd naar het Collendoornerveen. Dit gebeurt nu door gemaal Plaggenmars in Marslanden. Dit gemaal pompt water in de Broekgoot waardoor het verder kan naar het Collendoornerveen.

Om straks in de nieuwe situatie water áán te voeren naar het Collendoornerveen wordt een nieuw gemaal gebouwd in Lutten.  Het water wordt straks dus vanuit het Verlengde Ommerkanaal aangevoerd om het waterpeil op peil te houden in droge tijden. Door de bouw van een nieuw gemaal in Lutten kan het gemaal Plaggenmars in zijn geheel worden ingezet voor de peilhandhaving van de woonwijk Marslanden en het bedrijventerrein Haardijk.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Marion Geerink.

Marion Geerink

marion

Projectleider

088 220 33 33