Nieuwe stuw / gemaal constructie Lutten gereed


De nieuwe stuw / gemaal constructie in Lutten is gereed. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Negam BV en Modderkolk Projects & Maintenance BV. Door de stuw blijft het water in het gebied Collendoornerveen op peil, terwijl het gemaal ervoor zorgt dat er in droge tijden voldoende water beschikbaar is.

Nu de constructie klaar is, wordt het oude gemaal Collendoorn aan de Luggersweg verwijderd. In juli zijn alle werkzaamheden afgerond en kan het gebied weer worden voorzien van een optimale waterhuishouding. Kort gezegd niet teveel en niet te weinig water.