Plan Collendoornerveen gepresenteerd op inloopavond


Maar liefst een kleine vijftig mensen waren 9 april in het Dorpshuis in Lutten aanwezig op de inloopavond om het voorlopige plan van het project Collendoornerveen te bekijken.

Het plangebied Collendoornerveen is gelegen ten noordwesten van de stad Hardenberg. Door de uitvoering van het plan wordt de natuurlijke afwateringsrichting hersteld. Voorheen waterde het gebied naar de Vecht af en straks richting het Ommerkanaal. Het gemaal dat op dit moment zorgt voor de afwatering wordt gesloopt en hiervoor wordt een stuw teruggeplaatst. Om deze verbinding te kunnen realiseren wordt een nieuwe beek gegraven waardoor het water naar het Ommerkanaal kan stromen.

Tijdens de inloopavond was Ria Broeze, lid van het Dagelijks Bestuur, samen met het projectteam aanwezig om de verschillende vragen te beantwoorden. De geïnteresseerden waren veelal positief. Men kon het enorm waarderen dat het oude systeem wordt hersteld, maar ook dat er waarschijnlijk straks weinig tot geen negatieve effecten zijn met betrekking tot de waterhuishouding.

Natuurlijk zijn er ook nog aandachtspunten op tafel gekomen. De mogelijkheden worden onderzocht om deze punten alsnog mee te nemen in het project of als aandachtspunt te noteren. En voor het verdere traject geldt dat er nog allerlei gesprekken plaats vinden met onder andere betrokken grondeigenaren, aanwonenden en Plaatselijk Belang Lutten om zaken goed door te spreken en af te ronden.

Binnenkort hopen we het Projectplan Waterwet te kunnen vaststellen, zodat we verder door kunnen richting uitvoering. Die is gepland voor het najaar.