Werkzaamheden nieuwe stuw / gemaal Lutten gestart


Afgelopen week is gestart met de werkzaamheden voor de nieuwe stuw / gemaal constructie in Collendoornerveen. De eerste maanden van het jaar zijn gebruikt om de werkzaamheden goed voor te bereiden. Gelukkig is het mogelijk om conform de RIVM richtlijnen de nieuwe constructie te plaatsen.

De stuw zorgt ervoor dat het water in het gebied Collendoornerveen straks op peil blijft. Het gemaal zorgt ervoor dat er in droge tijden voldoende water in het gebied Collendoornerveen beschikbaar is.

De werkzaamheden duren nog tot begin juni. Als de constructie klaar is, kan het oude gemaal Collendoorn aan de Luggersweg verwijderd worden. Afgelopen jaar is in noordelijke richting een nieuwe waterloop gegraven en de duiker onder de Dedemsvaartseweg aangelegd. Ook is de duiker, die nu de verbinding vormt met het Ommerkanaal, vervangen door een grotere duiker. Het water vanuit het Collendoornerveen wordt door deze duiker afgevoerd.

Begin juli zijn alle werkzaamheden afgerond en is het gebied weer voorzien van een optimale waterhuishouding. Kort gezegd niet teveel en niet te weinig water.