Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle


De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen werken de komende jaren samen om de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle veilig te houden voor de toekomst. Deze dijken liggen in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Maar maatregelen stroomopwaarts in het stroomgebied van de Vecht, in het werkgebied van Vechtstromen, kunnen bijdragen aan het verhogen van de waterveiligheid van de dijken tussen Dalfsen en Zwolle.

Meer informatie over het project vindt u op de website van WDODelta.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met waterschap Drents Overijsselse Delta via 088-2331200.

Project updates

Project informatie