Dinkeldal


De provincie Overijssel heeft 24 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. In deze gebieden staat de instandhouding en ontwikkeling van de natuur voorop. Het Dinkeldal is onderdeel van Natura2000 gebied Dinkelland. De rivier de  Dinkel ligt in  een prachtig beekdal, dat zich gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met Vechtstromen.

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Samenwerking

Het project Dinkeldal wordt gerealiseerd in samenwerking met:

  • Provincie Overijssel
  • LTO
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Losser
  • Dinkeldalboeren