Dinkeldal


De provincie Overijssel heeft 24 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. In deze gebieden staat de instandhouding en ontwikkeling van de natuur voorop. Het Dinkeldal is onderdeel van het Natura 2000-gebied Dinkelland. De rivier de Dinkel ligt in een prachtig beekdal, dat zich gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen.

Deelprojecten in het Dinkeldal:

  1. Glanerbeek
  2. Dinkel Zuid
  3. Ruenbergerbeek
  4. Elsbeek – Kloosterhuizenbeek

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met Proces- en projectmanager Pieter Jelle Damsté.

088 220 33 33

Project updates

Project informatie