Dinkel-Zuid


Het project Dinkel-zuid omvat het gebied langs de Dinkel en het aangrenzende beekdal. Vanaf de Duitse grens loopt het water via de Weertsbrug bij Glane, vervolgens stroomt het door naar de Zoekerbrug ten zuiden van Losser en eindigt bij de Ellermansbrug in de N731 bij Losser.

De Dinkel ten zuiden van de Zoekerbrug is in de jaren ’70 van de vorige eeuw rechtgetrokken en vastgelegd. Zo kon het water sneller weg stromen. Tegenwoordig willen wij water langer in het gebied vasthouden, zodat het elders niet voor wateroverlast zorgt en er tegelijkertijd een waterbuffer ontstaat in droge tijden.

Het noordelijk deel tussen de Zoekerbrug en de Ellermansbrug heeft wel zijn natuurlijke karakter behouden. Het gebied bestaat voornamelijk uit natuur en voormalige landbouwgronden.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Dick Schipper.

Dick Schipper

Dick Schipper

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Overzichtskaart projectgebied

kaart dinkelzuid

Project informatie

Logos Dinkel zuid
ELFPO logo met tekst