Elsbeek en Kloosterhuizenbeek


De Elsbeek is een langzaam stromende beek op zandgrond. De beek behoort tot het stroomgebied van de Dinkel. De beek kent deels nog een vrij natuurlijke loop. Er is sprake van een natuurlijk peilverloop en er is ruimte voor natuurlijke beekprocessen en spontane opslag van houtige begroeiing zoals met de els, eik, es en haagbeuk.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Stephan Jansen.

Stephan Janssen

Projectleider

088 220 33 33

Project informatie