Inloopbijeenkomst herinrichtingsplannen Glanerbeek op dinsdag 3 juli


Op dinsdag 3 juli 2018 was er een inloopbijeenkomst in Dorpshuis de Glaan in Glane. Tijdens deze bijeenkomst kregen omwonenden en andere geïnteresseerden informatie over het voorlopig ontwerp en de plannen van de herinrichting van de Glanerbeek. Bij dit bericht ziet u de tekeningen en overzichten die deze avond te zien waren.

Waarom zijn er herinrichtingsplannen?

Een deel van de Glanerbeek is als Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlichaam. Om aan de KRW* te voldoen zijn (her)inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Het deeltraject Dinkel-Klooster wordt dit jaar aangepakt. Het andere deel, Klooster-N35 wordt op een later moment uitgewerkt

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Dat kan! Neemt u contact op met Richard Jansink, projectleider waterschap Vechtstromen. U bereikt hem via (06) 270 60 816 of R.jansink@vechtstromen.nl


Wat is de KRW?

De Kader Richtlijn Water zijn richtlijnen die de Europese Unie heeft opgesteld om te zorgen dat het water in Europese landen van voldoende kwaliteit is. De richtlijnen worden in ieder land uitgewerkt in landelijke en regionale doelstellingen. Die doelstellingen moeten er toe leiden dat er niet teveel schadelijke (chemische) stoffen in het water komen, dat de planten en dieren goed in het water voort kunnen leven en dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen worden gewaarborgd, zodat dat water zonder veel extra zuivering gebruikt kan worden als drinkwater.