Ruenbergerbeek


De Ruenbergerbeek is een grensoverschrijdende laaglandbeek, behorend tot het stroomgebied van de Dinkel. De beek ontspringt in Duitsland en het stroomgebied heeft een totale omvang van 7.948 hectare, waarvan 380 hectare (4,8%) op Nederlands grondgebied. Vanaf het landgoed Ruenberg, waar de beek de grens passeert, wordt de beek de Ruenbergerbeek genoemd. De Ruenbergerbeek mondt uit in de Dinkel ter hoogte van Losser. Het Nederlandse deel van de beek is ongeveer 5 km lang. Op onderstaande kaart is het Nederlandse deel groen gearceerd weergegeven.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Stephan Jansen.

Stephan Janssen

Projectleider

088 220 33 33

Project informatie