Ruhenbergerbeek


De Ruhenbergerbeek is een grensoverschrijdende beek en ligt ook in het Dinkeldal. De beek ontspringt in Duitsland en het hele stroomgebied heeft een totale omvang van 7.948 hectare, waarvan een klein deel (4,8%) op Nederlands grondgebied. Vanaf het landgoed Ruhenberg, waar het water de grens passeert, wordt de beek de Ruhenbergerbeek genoemd. De Ruhenbergerbeek mondt uit in de Dinkel ter hoogte van Losser. Het Nederlandse deel van de beek is ongeveer 5 km lang. Op de kaart is het Nederlandse deel groen gearceerd weergegeven.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Stephan Jansen.

Stephan Janssen

stephan

Projectleider

088 220 33 33

Project informatie