Start verwijdering oeverbescherming Dinkel op drie proeflocaties


Maandag 27 november begint aannemersbedrijf Gerwers op drie verschillende locaties van Staatsbosbeheer met het verwijderen van puin uit de oevers van de Dinkel. Dit is een proef in het kader van maatregelen voor Natura 2000 Dinkeldal en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op drie plekken verspreid langs de Dinkel tussen de Duitse grens en Beuningen wordt over een lengte van 10, 30 en 80 meter puin weggehaald en afgevoerd. De werkzaamheden kunnen enige overlast vanwege aan- en afrijdende vrachtwagens veroorzaken. De verwachting is dat de werkzaamheden per locatie enkele dagen tot enkele weken in beslag nemen.

Waarom de oeverbescherming verwijderen?

Het Dinkeldal is aangewezen als Natura2000 gebied. Hier worden maatregen getroffen voor de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Hiervoor moeten natuurlijke processen van afkalving en aanzanding meer ruimte krijgen door waar mogelijk de “niet natuurlijke” oeverbescherming langs de beek weg te halen. Daarnaast moeten er voor de Dinkel maatregelen worden genomen voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn die voorschrijft aan welke waterkwaliteit en eisen beken en rivieren moeten voldoen.

Onvoorspelbaar ‘gedrag’

Het is niet goed te voorspellen hoe de beek zich zal ‘gedragen’ na verwijdering van de oeverbescherming. Bovendien is de samenstelling van het puin dat diende als oeverbescherming niet goed in beeld. Daarom worden zowel het ‘gedrag’ van de beek als het puin onderzocht op de drie proeflocaties. Deze proeflocaties zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Dit betekent dat particuliere grondeigenaren geen effecten ondervinden van de werkzaamheden op de proeflocaties. De resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van het verwijderen van de oeverbescherming. De eerste resultaten worden verwacht na een periode van hoog water.

Samenwerking

Wij werken samen met de gemeente Losser, LTO Noord, de Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel aan de inrichtingsplannen voor Natura2000. Afgesproken is om de plannen te combineren met andere maatregelen om een goede balans te krijgen tussen ecologie en economie.