Vechtstromen verbetert doorstroming Dinkel


Sinds 4 september 2017 zijn we aan de slag bij twaalf bruggen over de Dinkel. Bij deze bruggen worden zandhopen en aangroei weggehaald. Dit doen we om de doorstroming in de Dinkel te verbeteren en daarmee de wateroverlast bij hoog water te verminderen. De werkzaamheden worden uitgevoerd bij tien bruggen tussen de Duitse Grens en het verdeelwerk. Daarnaast worden de watergangen bij de Kampbrug en Beuningerbrug aangepakt. Aannemer Werktuig & Bouwdienst uit Denekamp voert de werkzaamheden uit.

“De Dinkel treedt een paar keer per jaar buiten haar oevers. Dat is normaal voor deze natuurlijke rivier in het prachtige Dinkeldal”, aldus bestuurder Ria Broeze van ons waterschap. “De overstromingen nemen de laatste jaren echter toe en ze houden ook langer aan. Met de aanpak die nu op stapel staat, worden zandhopen en aangroei bij bruggen verwijderd. Hierdoor stroomt het water beter door, wat bij hoog water leidt tot een vermindering van wateroverlast”.

We nemen verschillende maatregelen om wateroverlast bij de Dinkel tegen te gaan. Zo is eerder dit jaar de instelling van het verdeelwerk bij het omleidingskanaal aangepast. De stuw gaat nu bij een lager waterpeil in werking dan voorheen en zo wordt er meer water afgevoerd.

Overstromingen in het Dinkeldal

In het jaar 2000 hebben agrariërs in het gebied en ons waterschap een bestuursverklaring ondertekend. Daarin is afgesproken dat gronden van agrariërs langs de Dinkel bij hoog water tijdelijk dienen als waterberging. Op basis daarvan hebben wij grondeigenaren gecompenseerd voor schade en inkomstenderving door wateroverlast van de Dinkel. Bovendien is afgesproken dat als de wateroverlast ten opzichte van het jaar 2000 ernstig zou toenemen, wij opnieuw maatregelen treffen.

Maatregelen voor de toekomst

Het opschonen van de Dinkel en de nieuwe instellingen van het verdeelwerk zijn korte termijn maatregelen. We bekijken ook mogelijkheden voor de lange termijn. Bijvoorbeeld door extra ruimte te creëren voor water, optimaliseren van de Kramerswatergang en de inzet van de Zandwinplas Oelemars als waterberging.