Nieuw Drostendiep


In het beekdal van het Nieuw Drostendiep komen meerdere gebiedsfuncties samen. De lagere, nattere delen zijn deels begrensd als EHS-natuur. De doelen van Natuurmonumenten kunnen hier in samenwerking gecombineerd worden met de KRW- en waterbergingsdoelen van ons waterschap. Daarnaast is het gebied geschikt om in het kader van zoetwater voor Oost Nederland (ZON) water vast te houden.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Tjeerd Dijkstra.

Tjeerd Dijkstra

200260

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie