Buitenlandse belangstelling voor de Energiefabriek


De Energiefabriek in Hengelo trekt inmiddels ook buitenlandse belangstelling. Op vrijdag 18 mei heeft een delegatie vanuit Johannesburg in Zuid-Afrika een bezoek gebracht aan de Energiefabriek met het doel om zich te verdiepen in de door ons opgedane kennis en ervaring met thermische drukhydrolyse (TDH).

Samen met onze Noorse leverancier Cambi is door onze medewerkers Rutger Batenburg en Hans Rooze de werking en bedrijfsvoering van de installatie uitgelegd. Uiteraard konden ook de ei-vormige slibgistingstanks, de rechthoekige nabezinktanks en de nieuwe Anammox-deelstroombehandeling rekenen op belangstelling, want die staan niet overal. De TDH-installatie die in Johannesburg gebouwd gaat worden zal ongeveer een factor 10 groter worden dan onze installatie in Hengelo.