Inloopbijeenkomst herinrichtingsplannen Glanerbeek op dinsdag 3 juli

Op dinsdag 3 juli van 19.00 uur tot 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis De Glaan aan de Gronausestraat 330a in Glane. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Glane en alle overige geïnteresseerden. U kunt binnenlopen om meer te weten over voorlopig ontwerp en vervolgtraject van de herinrichtingsplannen van de Glanerbeek.

Medewerkers van de gemeente Losser en waterschap Vechtstromen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich niet aan te melden en kunt binnenlopen op het moment wat u het beste uitkomt.

Waarom deze bijeenkomst?

Een deel van de Glanerbeek is aangewezen als Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlichaam. Om aan de KRW te voldoen zijn (her)inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over deze maatregelen voor het deeltraject Dinkel-Klooster. Het deeltraject, Klooster-N35, wordt op een later moment uitgewerkt.

Wat is de KRW?

De Kader Richtlijn Water zijn richtlijnen die de Europese Unie heeft opgesteld om te zorgen dat het water in Europese landen van voldoende kwaliteit is. De richtlijnen worden in ieder land uitgewerkt in landelijke en regionale doelstellingen. Die doelstellingen moeten er toe leiden dat er niet teveel schadelijke (chemische) stoffen in het water komen, dat de planten en dieren goed in het water voort kunnen leven en dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen worden gewaarborgd, zodat dat water zonder veel extra zuivering gebruikt kan worden als drinkwater.