Grensmeander


De grensmeander is een project in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht. Na jaren van intensieve Duits-Nederlandse voorbereidingen is een nieuwe vechtmeander aangesloten op de Vecht bij de grens met Duitsland. Dat maakt de ligging van het project gelijk bijzonder. Naast de nieuwe meander is ook over de grens met Duitsland bij Laar een dijk verlegd. Hierdoor is er meer ruimte voor de Vecht ontstaan.  De dijk aan de noordzijde van de Vecht ligt nu 150 m verder van de rivier af. Hiermee is het winterbed vergroot, zodat de veiligheid bij hoogwater is toegenomen.

Beleef het gebied rondom de grensmeander

De grensmeander is één van de 10 bijzondere plekken in het Vechtdal. In het filmpje hieronder zie je wat er allemaal te beleven is. Meer weten over deze bijzondere plekken? Kijk op de website van Vechtdal Marketing.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Tjeerd Dijkstra.

Tjeerd Dijkstra

200260

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Duits-Nederlandse samenwerking

Het gebied van de grensmeander is behoorlijk groot en ligt voor de helft in Nederland en voor de andere helft in Duitsland. Het Duitse deel van de dijk heeft hetzelfde profiel als het Nederlandse stuk gekregen, zodat het gebied landschappelijk gezien één geheel vormt. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt: in Duitsland gelden geen regels voor deze dijkprofielen, maar in Nederland wel.