Opening Grensmeander bij Laar


Woensdag 22 november 2017, is de nieuwe Grensmeander bij Laar geopend. Na jaren van voorbereidingen en een jaar lang werkzaamheden is het klaar, bijzonder aan het project is de ligging precies op de Duits-Nederlandse grens, waar nu onder andere een nieuwe meander is gerealiseerd.

Veiligheid en natuur voorop

De werkzaamheden sluiten aan bij de Vechtvisie en hebben twee hoofddoelen. Als eerste het verhogen van de hoogwaterveiligheid, door het vergrote winterbed is er namelijk meer ruimte voor het bergen van water. Er is 120.000 m3 extra bergingsruimte ontstaan en dat is met de klimaatverandering van harte welkom. Het tweede hoofddoel is om van de Vecht een levendige, halfnatuurlijke rivier te maken met een hoge waterkwaliteit en ruimte voor de natuur.

Vergroot winterbed en nieuwe meander

De nieuwe meander is het opvallendste onderdeel van het project. Dit onderdeel draagt met name bij aan de realisatie van de Kader Richtlijn Water (KRW). Tevens verschuift bijna een kilometer Nederlands-Duitse dijk aan de noordzijde van de Vecht 150 meter verder van de rivier af. Hiermee wordt het winterbed vergroot, zodat de veiligheid bij hoogwater toeneemt. Aan de Nederlandse kant van dit nieuwe winterbed ontstaat een nieuwe meander van 650 meter.

Otters en bevers

In het hele projectgebied krijgt de natuur ook de ruimte. De eerste bever heeft zich al gehuisvest en de verwachting is dat otters en zwarte ooievaars zich ook in de nieuwe uiterwaarden thuis gaan voelen. Een grotere dynamiek - onder andere door ingebracht dood hout, leidt tot uiteenlopende stromingscondities en een watermilieu wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

Ruimte voor de Vecht

De realisatie van de grensmeander is mede te danken aan het programma Ruimte voor de Vecht.