Startmoment sluizen Junne & Mariënberg


Vrijdag 13 oktober heeft het startmoment plaatsgevonden voor de aanleg van de sluizen bij Junne & Mariënberg. Bert Boerman van de provincie Overijssel, Nettie Aarnink, lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap en Jannes Janssen van de Gemeente Hardenberg hebben het startmoment bekrachtigd op de locatie in Diffelen waar de voorbereidende werkzaamheden voor de sluis zijn gestart.

Aanleg Sluizen bij Junne & Mariënberg

De realisatie van de sluizen is mede te danken aan het programma Ruimte voor de Vecht.  Met de aanleg van de twee sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg is de Vecht straks voor de kleine recreatievaart bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens. Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.