Karshoek-Stegeren


Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Het gebied Karshoek-Stegeren is onderdeel van dit programma en hier zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

De uitvoering van het project start voorjaar 2020. De totale doorlooptijd van het project is twee jaar.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie

Financiering

LifeIP-logo_Combi ruimte_voor_de_vecht_logo

Het project Karshoek-Stegeren wordt mede gefinancierd door bovenstaande partijen.