Karshoek-Stegeren


Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Het gebied Karshoek-Stegeren is onderdeel van dit programma en hier zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water.

Uitvoering

De uitvoering van het project start voorjaar 2020. Aannemer Baks voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen/opmerkingen over het project? Dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager (voor zijn contactgegevens, kijk bij projectinformatie).

In november is het inlaatwerk aan het begin van de verlengde nevengeul geplaatst. Hiermee wordt de instroom van water in de nevengeul geregeld.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stef Fortkamp.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. Zijn contactgegevens staan onder het kopje projectinformatie.

Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie