Inloopbijeenkomsten Rheezermaten & Karshoek-Stegeren

Gepubliceerd op 17 april 2019

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Vechtdal. Voor de projecten Karshoek-Stegeren en Rheezermaten is het ontwerp gereed en zijn de (project)plannen uitgewerkt. Deze liggen vanaf 18 april 2019 voor zes weken ter inzage. In mei vinden er voor beide projecten inloopbijeenkomsten plaats om u te informeren over de plannen en eventuele vragen te beantwoorden.

Gebiedsontwikkeling

In de gebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur zoals stroomdalgraslanden.

Inloopbijeenkomsten

Voor beide projecten organiseren we een inloopbijeenkomst om u te informeren over de plannen en eventuele vragen te beantwoorden. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De inloopbijeenkomst voor Rheezermaten vindt plaats op 13 mei bij Restaurant De Rheezerbelten (Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg). De bijeenkomst voor Karshoek-Stegeren vindt plaats op 15 mei bij Restaurant De Bootsman (Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren). U kunt bij beide bijeenkomsten tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Ter inzagelegging

De ontwerp projectplannen voor Karshoek-Stegeren en Rheezermaten van de overheden die in de projecten samenwerken liggen ter inzage vanaf donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. Hierop bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het betreft:

Alle stukken zijn vanaf 18 april ook in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
  • Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Graag tot ziens bij één van de inloopbijeenkomsten.