Kleine Drostendiepje


Aan de slag bij het Kleine Drostendiepje!

Wat is er aan de hand?

Enige tijd geleden is er op enkele plekken langs het Kleine Drostendiepje schade ontstaan aan de taluds aan de kanaalzijde van de watergang. Door het plaatselijk uitspoelen van grond zijn er holtes ontstaan die hersteld moeten worden. Gelukkig zijn we er op tijd bij om verdere uitspoeling en inzakking van het talud te voorkomen.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder René van Dijk.

Voor vragen over het hoe en waarom van het project kunt u terecht bij Gert Jan ter Brugge, projectleider.

René van Dijk

IMG_8525

Toezichthouder

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Partner

IJsvogelwerkgroep

De leden van de ijsvogelwerkgroep zijn Aaltje en Frits Finke, Jan Nicolaï en Harry Kiewiet. Mocht u meer informatie willen over de ijsvogels dan kunt u contact met hen zoeken via: kiewiet57@ziggo.nl