Start werkzaamheden Kleine Drostendiepje


In week 5 gaan we beginnen met de werkzaamheden voor het oeverherstel van het Kleine Drostendiepje langs het Stieltjeskanaal.

Dat betekent dat de verkeersmaatregelen worden ingesteld en dat een tijdelijk gronddepot wordt ingericht bij het zwembad.

De verwachting is dat voor 1 maart de werkzaamheden zijn afgerond.

De werkzaamheden worden in de lengterichting van het werk gezien, in twee fasen uitgevoerd. Dit om tijdelijke eenzijdige wegversmalling niet te lang te maken.

Het verkeer wordt begeleid met behulp van een verkeersregelinstallatie.