Elsbeek - Colensostraat


Langs het parkeerterrein van woningcorporatie Welbions en achter de woningen aan de Colensostraat loopt de Elsbeek. Dit stukje van de Elsbeek wordt in 2019 opnieuw ingericht en hersteld. Hierna is de beek weer goed te beheren en te onderhouden. Bovendien richten we de beek zo in dat deze bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijkertijd met het herstel van de beek richt Welbions het parkeerterrein opnieuw in. Naar verwachting starten de werkzaamheden aan de Elsbeek Colensostraat in september 2019. Als alles volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden eind februari 2020 afgerond.

Logo NL PNG

Het project Waterrobuuste Steden is mogelijk dankzij INTERREG, een subsidieprogramma van de EU. www.deutschland-nederland.eu.

Voorbereiden op weersextremen

Het klimaat verandert. Dat merken we bijvoorbeeld door een toename van heftige regenbuien, langdurige droogte en hogere, tropische temperaturen (hitte). Kortom, we krijgen te maken met weersextremen: het wordt vaker te droog, te nat en te warm. Dat is iets waar we ons op moeten voorbereiden. Dat doen we door beken te herstellen, we kiezen voor slimme oplossingen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en we werken aan een duurzame inrichting van de omgeving.

Contact

Heeft u vragen over het project Elsbeek - Colensostraat dan kunt u contact opnemen met de projectleider Jeroen Riekert.

Jeroen Riekert

jeroen

Projectleider

088 220 33 33

Informatie

Parkeerterrein en beekoverzicht

Naamloos

Samenwerking

Het project Elsbeek is een deelproject van Hengel'eau. Een samenwerkingsverband tussen het waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo.

Subsidie

Het herinrichten van de Elsbeek aan de Colensostraat wordt mede mogelijk gemaakt door een Europese subsidie. Wij zijn deelnemer van het internationale Interreg project Waterrobuuste Steden. Meer informatie vindt u op www.waterrobuustesteden.nl.