Elsbeek


Achter de woningen aan de Reigerweg, Koekoekweg en Elsbeekweg stroomt de Elsbeek. De Elsbeek is toe aan een opknapbeurt, want er zijn knelpunten in het beheer en onderhoud. De oevers kunnen niet of nauwelijks op de normale werkwijze beheerd en onderhouden worden. Hierdoor neemt de stabiliteit af en kunnen oevers met de oeverconstructies en bouwwerken bezwijken.

Daarnaast kan er bij hevige regenbuien wateroverlast ontstaan. De Elsbeek kan op die momenten niet alle water afvoeren. Soms treedt het water buiten de oevers. Ook is het terrein deels dicht begroeid, wordt er groenafval gedumpt en is er geen zicht op activiteiten.

Bodemonderzoek langs de Elsbeek

elsbeek

In januari is op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd door Tauw. Een bodemonderzoek is bij een herinrichtingsproject als deze verplicht.

Flora en fauna onderzoek langs de Elsbeek.

Vanwege de plannen voor de herinrichting is begin februari 2019 een zogenaamde Quick-scan Flora en fauna uitgevoerd langs de Elsbeek.
Een dergelijk onderzoek is verplicht omdat een toetsing van de plannen gedaan moet worden aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid.
De resultaten van het onderzoek kunt u lezen in het onderstaande rapport.

Contact

Heeft u vragen over het project Elsbeek dan kunt u contact opnemen met de projectleider Robert Eekers.

Robert Eekers

Robert Eekers

Projectleider

088 220 33 33

Informatie

Samenwerking

Het project Elsbeek is een deelproject van Hengel'eau. Een samenwerkingsverband tussen het waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo.