‘Meer ruimte voor water en waterberging Berflobeek’


Wist je dat Hengelo een echte bekenstad is? Sterker nog: Hengelo dankt zijn ontstaan aan de drie bekendste beken: de Berflobeek, de Drienerbeek en de Elsbeek. Daar, waar die drie beken bij elkaar kwamen, ontstond ooit het dorp Hengelo.

Hengelo - Beken worden vanwege de gevolgen van de klimaatverandering steeds belangrijker. Ze voorkomen bijvoorbeeld dat straten blank komen te staan door hevige buien. De gemeente Hengelo en het waterschap Vechtstromen werken nauw samen om de Hengelose beken klaar te maken voor de toekomst. Rob Heukels weet hier als beleidsmedewerker Riolering en Waterhuishouding alles van.

Veldbeek

“Vlakbij het FBK-stadion stroomt de Veldbeek. Toen Welbions in Veldwijk Noord begon met de herinrichting van dit gebied, hebben we ook meteen de waterhuishouding hier aangepakt. Zo ontstond deze Veldbeek”, aldus Heukels. “Het hemelwater (regen en sneeuw) gaat nu niet langer naar het riool, maar naar deze nieuwe beek. Daarmee wordt het riool minder belast én hebben we er een prachtige beek bij. De beek vult zich verder met een ondergrondse buis vanuit het Twentekanaal. Die ligt er al sinds de oorlog om de velden van het FBK-complex te bewateren.”

De Veldbeek stroomt naar de bergingsvijver in het Watertorenpark. Heukels: “Vanuit daar moet de beek naar het Industrieplein gaan stromen, het laagste punt in Hengelo. Dat gaat straks langs de Watertorenlaan, waar de beek naast de nieuwe fietssnelweg F35 komt, en door het Brouwerijterrein. En uiteindelijk komt hij bij de Europatunnel in de Berflobeek terecht. Een prachtige aanwinst voor Hengelo!”

“Samen met het waterschap hebben we afgesproken dat de beken niet alleen een antwoord moeten zijn op de klimaatverandering, maar ook dat we het water in onze stad beter beleefbaar en recreatiever maken”, aldus Heukels. De Berflobeek, in Veldwijk Zuid, is hier een voorbeeld van. “Vroeger was dit een smal en recht stroompje. Het water was nauwelijks zichtbaar. Nu hebben we hier meer ruimte voor water en waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) gemaakt. De beek meandert door de wijk, er liggen stapstenen in en wadi’s naast.”


Rob_Heukels

Rob Heukels is beleidsmedewerker Riolering en Waterhuishouding van de gemeente Hengelo. Samen met het waterschap wil Hengelo haar beken klaar maken voor de toekomst.

Omloopleiding

“De Omloopleiding in Hengelo-Zuid zorgt er voor dat we in de binnenstad droge voeten houden als het hard regent. Dit was echt een saaie sloot. Maar de laatste jaren is de omgeving van de Omloopleiding steeds aantrekkelijker geworden. In samenwerking met het waterschap hebben we natuurvriendelijker oevers ingericht, vistrappen aangelegd en wandelpaden ontwikkeld. Dat is dus nog zo’n voorbeeld van het recreatiever maken van het water in de stad”, aldus Heukels.

’t Genseler

Heukels: “Zoals wellicht bekend ligt Twente rondom een stuwwal. Dat zorgt voor grote hoogteverschillen. Alleen in Twente hebben we al 12 meter hoogteverschil! Almelo is het laagste plekje in Twente. Als we in Hengelo en Enschede niets doen, stroomt al het water linea recta naar Almelo met grote wateroverlast als gevolg. Daarom werken we sinds de jaren negentig met de drieslag ‘vasthouden, bergen, afvoeren’. Daarvoor is bijvoorbeeld het Kristalbad aangelegd, tussen Enschede en Hengelo. En hebben we in Hengelo overstromingsgebied Woolde en ’t Genseler. Vanuit hier vloeit het water naar beneden om uiteindelijk in Almelo terecht te komen. En het mooiste is: wij hebben er een prachtig natuurgebied bij!”