Beken en groen in de strijd tegen klimaatverandering


De gemeente Hengelo neemt maatregelen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Dat is te lezen in het nieuwe rioleringsplan.  De gemeente denkt daarbij niet alleen aan rioolvervangingen, maar ook aan preventieve maatregelen om riooloverbelasting te voorkomen. Beken en openbaar groen zijn een belangrijk onderdeel van die strategie. Groenstroken zorgen immers voor tijdelijke waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en ontlasten daarmee het riool.

Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd)

Op dit moment komt nog veel hemelwater (regen en sneeuw) in het riool terecht. Beken gaan in de toekomst een groot deel van dat hemelwater opvangen. Het zogenaamde ‘afkoppelen’ van hemelwater van de riolering is de meest effectieve manier om overbelasting van het riool tegen te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de regen die op het dak valt. Nu gaat die vaak nog via de dakgoot naar het riool. De gemeente wil in de toekomst in gesprek om met woningeigenaren te kijken hoe die waterafvoer naar beken in plaats van naar het riool kan.

Vergroenen

De gemeente Hengelo wil  inwoners helpen om zelf hun omgeving te vergroenen. Zo is er een subsidie voor groene daken, maar komt er ook een subsidie voor afkoppelen. Daarnaast is de gemeente van plan inwoners meer te betrekken bij het vergroenen van Hengelo. Dat is niet alleen goed tegen wateroverlast, maar zorgt eveneens voor een gezondere, schonere en fijnere omgeving.