Volop aandacht voor klimaatadaptatie in Actieplan Binnenstad Hengelo


Vergroening is één van de zeven prioriteiten voor de binnenstad van Hengelo. Dat blijkt uit het Actieplan dat Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), de Stichting Vastgoed Hengelo (SVH), Bureau Hengelo en de gemeente Hengelo hebben opgesteld. In totaal willen de vier partijen 13 miljoen investeren in de Hengelose binnenstad. Op 7 november beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Klimaatactieve stad

In de paragraaf ‘Keuzes voor een vitale binnenstad’ is de keuze ‘Een groene, duurzame en klimaatactieve binnenstad’ te vinden. Daar geven de vier samenwerkende partijen aan dat ze ‘de komende tijd vol inzetten op het vergroenen van de binnenstad. Dat is niet alleen goed voor de sfeer, maar gaat daarnaast hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad) te lijf en helpt tegen wateroverlast en draagt daarmee bij aan Hengelo als KlimaatActieveStad.’

Stadshart

Met name het gebied tussen het stadhuis, de Lambertusbasiliek en de Markt – het zogenaamde ‘stadshart’ – moet vergroend worden, zo is in de plannen te lezen: ‘De vier deelgebieden van het compacte stadshart worden onderling verbonden door een groenstructuur die aan de ene kant aantakt op de aanloopgebieden en aan de andere kant het Marktplein met het gebied rondom de Lambertusbasiliek verbindt.’