Wadi’s op privaat terrein


Tussen de flatgebouwen van het Grundelhof aan de Henry Dunantstraat in Hengelo worden drie wadi's aangelegd. De wadi is geen nieuwe uitvinding maar het is wel erg zeldzaam dat een waterschap, gemeente en de VVE om tafel gaan zitten om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) op privaat terrein.

Vaker te maken met hevige regen

Waarom de wadi’s worden aangelegd? Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Het regenwater wat op de daken valt verdwijnt over het algemeen via de regenpijp het riool in. Maar zo’n grote regenbui kan het riool niet altijd aan. Hierdoor blijft er water op straat staan, loopt het de huizen in, en kan het zelfs de gezondheid in gevaar brengen (het is ten slotte rioolwater wat op straat staat).

Voorkomen wateroverlast

Om het riool te ontlasten en wateroverlast te voorkomen, hebben de VVE, de gemeente en het waterschap besloten om de flatgebouwen af te koppelen. Dat houdt in dat de regenpijpen van de flats niet langer op het riool uitkomen maar dat ze worden aangesloten op de wadi’s. De wadi’s zullen het regenwater vervolgens naar de beek afvoeren. Op die manier stroomt het regenwater niet het riool in maar wordt het opgenomen in het bekenstelsel van Hengelo. Dit is één van de maatregelen die ervoor zorgt dat het riool minder vaak overloopt.