Vispassages Omloopleiding


De omloopleiding in Hengelo wordt tot en met het waterpark ‘t Genseler passeerbaar gemaakt voor vissen. Zo wordt de leefomgeving van de vissen groter.

Op dit moment zorgen stuwen ervoor dat de vissen niet overal kunnen zwemmen. Vispassages maken dit weer mogelijk. Daarom worden bestaande vispassages aangepast en daar waar nodig worden nieuwe passages aangelegd.