Baggeren deel retentievijver ‘t Genseler Hengelo


Komende weken wordt een deel van de retentievijver ‘t Genseler te Hengelo gebaggerd. Vanaf 22 oktober start aannemer Baggerbedrijf Midden Nederland met de werkzaamheden.

De bagger wordt met een schuifboot naar enkele plekken geschoven en wordt vervolgens in vrachtwagens geschept. Een gedeelte van het wandelpad langs de retentievijver wordt tijdelijk afgesloten. We proberen de overlast in de wijk tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind november.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.


Meer informatie over

baggeren 2 foto