Bodemonderzoek langs de Elsbeek


In januari is op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd door Tauw. Een bodemonderzoek is bij een herinrichtingsproject als deze verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat we bij de herinrichtingswerkzaamheden nare verrassingen tegenkomen in de vorm van bodemverontreiniging.

De grond is onderzocht tot een diepte van zo’n 2,5 meter beneden maaiveld. Van de beekbodem is het slib bemonsterd.

Om te kijken of er asbest in de bodem of op het maaiveld aanwezig is, zijn enkele sleuven gegraven met een minikraan (zie foto). De grond is bemonsterd en wordt geanalyseerd in een laboratorium. De resultaten van het bodemonderzoek zijn over enkele weken bekend. De rapportage zal binnenkort op deze plek op de website kunnen worden ingezien.