Start werkzaamheden Drienerbeek in zicht


De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan zijn in de afrondende fase. De afgelopen weken zijn er diverse huiskamergesprekken geweest met de direct betrokkenen om te komen tot een overeenkomst.

De overeenkomst tussen gemeente, waterschap en particulier betreft een afspraak om de resultaten van de inspanningen die nu worden gedaan ook voor de toekomst te behouden.  Het vormgeven van een nieuwe kademuur, wadi`s & schuttingen. Op de foto ondertekenen twee direct betrokkenen de overeenkomst.

Met nog een paar huiskamergesprekken te gaan, wordt ook het bestek (contract tussen waterschap en aannemer) en de daarbij horende tekeningen vormgegeven. Als dit gereed is kan er gestart worden met de werkzaamheden aan de Drienerbeek.