Met nieuwe meetapparatuur langs de Drienerbeek


Voor het uitvoeren van de waterbeheertaken is het van groot belang, dat wij beschikken over de juiste data om het onderhoud uit te voeren.

De landmeters van waterschap Vechtstromen gaan regelmatig op pad om data en informatie te verzamelen. Normaal gesproken gebeurt de locatieverkenning door de landmeters met diverse meetapparatuur.

Maar voor de locatieverkenning bij de Drienerbeek in Hengelo, stelde het bedrijf Prisma van Steenis uit Houten een nieuwe meetmethode beschikbaar voor waterschap Vechtstromen. Deze nieuwe meetmethode bestaat uit een rugzak met apparatuur voorzien van allerlei technische snufjes (2 scanners en 5 camera’s).

In de winter van 2017 ging Eelko de Haas, van Prisma van Steenis, bepakt met rugzak, voor waterschap Vechtstromen op pad langs de Drienerbeek. Inmiddels zijn de eerste data bekend en kunnen onze medewerkers de gegevens verwerken en het gesprek met de bewoners langs de Drienerbeek aangaan om te kijken of hun wensen te verwezenlijken zijn.