Baggeren vijvers en Drienerbeek Hengelo


Deze zomer baggert Waterschap Vechtstromen een deel van de Drienerbeek en de vijvers in de Woolderes en Hasseleres in Hengelo. Halverwege juni start aannemer Gerwers uit Tilligte met de werkzaamheden aan de vijver in de Woolderes. Begin juli starten de werkzaamheden aan de Drienerbeek, tussen de Kuipersdijk en Oude Grensweg. Omdat bij de vijver Hasseleres veel schoolgaande kinderen fietsen, kiest het waterschap ervoor om deze vijver in de vakantieperiode te baggeren. De werkzaamheden aan deze vijver starten 22 juli.


Start van de werkzaamheden

  • Woolderes: week 25
  • Drienerbeek: week 27 en 28
  • Buziauvijver: week 30 en 31

9400 badkuipen vol bagger

In totaal wordt 1800 m3 slib uit de beek en de vijvers gehaald. Dat zijn ongeveer 9.400 badkuipen met slib. Het slib wordt afgevoerd met vrachtwagens waardoor buurtbewoners hinder kunnen ondervinden. Door het weghalen van de bagger, wordt bodem schoner en worden de vijvers weer dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit. In 2016 heeft het waterschap vijvers in Hengelo uitgebaggerd. De werkzaamheden aan de vijver Woolderes en de vijver Hasseleres zijn hierop een vervolg.