Start werkzaamheden Omloopleiding Hengelo


De omloopleiding in Hengelo wordt tot en met waterpark ‘t Genseler passeerbaar gemaakt voor vissen. Van Heteren Weg- en Waterbouw uit Hengelo start deze week met de werkzaamheden. Er worden drie stuwen vispasseerbaar gemaakt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van dit jaar.

Op dit moment zorgen stuwen ervoor dat vissen niet overal kunnen zwemmen. Vispassages maken dit weer mogelijk. In de Omloopleiding worden drie stuwen vispasseerbaar gemaakt. Het gaat om de stuw nabij de carpoolplaats bij afslag Delden aan de A35, de stuw nabij de spoorlijn en de stuw nabij het Genseler. Het ontwerp van de vispassage nabij het Genseler is in overleg met de gemeente Hengelo tot stand gekomen. Tijdens de werkzaamheden wordt de wateraanvoer tijdelijk deels gestremd.

De waterstand in de beek kan dan lager zijn dan men gewend is. Vispassages Omloopleiding Vissen zijn continu in beweging. Al zwemmend zoeken ze de juiste plek om te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen), te rusten of om voldoende voedsel te kunnen vinden. De afstand die ze hiermee afleggen, hangt af van het reisdoel en de vissoort. Om een gezonde visstand te behouden, is het belangrijk dat vissen vrij kunnen bewegen in
het water.

De aanleg van stuwen, sluizen en gemalen belemmert deze bewegingsvrijheid. Hierdoor kunnen sommige vissen rivieren en beken niet meer bereiken. Waterschap Vechtstromen neemt in het stroomgebied van de Bornsebeek maatregelen om het leefmilieu voor vissen, en hiermee de visstand, te
verbeteren. Eén van die maatregelen is het aanleggen van passages zodat de migratie van vissen niet verder wordt belemmerd door menselijke hand.