Nieuwe kademuur voor de Drienerbeek


Op een oude naar een nieuwe Drienerbeek! Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo wensen u prettige feestdagen.

Op de foto ziet u de nieuwe kademuur, deze wordt begin 2018 voorzien van een metselsteensmuur zodat de Drienerbeek tussen de Haverweg en Grundellaan weer gezien mag worden.