Betere doorstroming en waterkwaliteit


Vanaf eind november 2016 heeft waterschap Vechtstromen drie vijvers in Hengelo uit laten baggeren. In totaal is er 2500 m3 bagger verwijderd. Het betrof de vijver aan de Hasselerbaan nabij het winkelcentrum, de vijver aan de Klaas de Rookstraat en de Koksvijver aan de Havezatenlaan.

Met het baggeren is de watergang weer op diepte gebracht en de bodem schoongemaakt. Hierdoor remt de algengroei, verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water beter door. Het waterschap doet dit eens per 10 jaar. Of eerder als dat op bepaalde plekken nodig is. Kijk voor een animatie over baggeren op www.vechtstromen.nl/baggerenindebuurt