Bomenkap langs Drienerbeek


Samen met de gemeente Hengelo zijn we de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Haverweg en de Grundellaan aan het voorbereiden. De stabiliteit van de oeverconstructie is door de jaren heen sterk afgenomen. Om de Drienerbeek duurzaam en veilig in te kunnen richten worden er ter hoogte van de Enschedesestraat tussen huisnummers 161 en 207 bomen gekapt. Op dinsdag 14 maart wordt er gestart met de werkzaamheden.

Waterschap Vechtstromen heeft Farwick Groenspecialisten BV uit Enschede opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren. Door de gemeente Hengelo is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen.Medewerkers van de gemeente hebben de bomen nader bekeken en beoordeeld. Deze bomen zijn kwalitatief slecht of staan zo in het talud dat ze bij de werkzaamheden niet te behouden zijn. De vergunning is verleend op 17 januari 2017.