Drienerbeek: taluds, tonnen en tuinen


Aan de Enschedesestraat in Hengelo ligt de Drienerbeek. De beek loopt van Haverweg en Grundelbeek. Het stuk bij de Enschedesestraat is aan een opknapbeurt toe; de taluds zijn ingevallen en bewoners vrezen dat hun tuin langzaam in de beek gaat verdwijnen. Zo ver gaat het niet komen, want gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen gaan de taluds over 300 meter herstellen en vernieuwen.

Een open en groene beek

Doel is de beek een ‘open’, zichtbare beek blijft, die bijdraagt aan een prettige woonomgeving. Daarom kijken we ook goed naar de omgeving. Wat betekent de opknapbeurt voor het omliggende terrein? Hoe maken we het aantrekkelijk? En klimaatbestendig? Rond de Drienerbeek is veel ‘groen’; een deel hiervan dit is eigendom van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen aan de Grundelhof. Dat biedt kansen om, met gemeente en bewoners, KAS-maatregelen te nemen.

Regenton op balkon?

Vechtstromen wil met de gemeente werken aan het herstel van de taluds. Daarnaast ziet het waterschap kansen om de flats en omgeving klimaatbestendig(er) te maken. Zo kan waterberging op het dak van de flats zorgen voor koelere daken in de zomer. Regentonnetjes op de balkons zorgen ervoor dat bij heftige regenval niet al het water in het (overbelaste) riool belandt. Of er komen waterpartijen in het particuliere groen, die water kunnen bergen zodat de beek niet overstroomt. Dat zijn kansen die waterschap en gemeente met de bewoners van de appartementen zal onderzoeken.

Wordt vervolgd

Op 23 maart is de eerstvolgende bijeenkomst. Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen organiseren dan een informatieavond waarop de eerste schetsontwerpen van de nieuwe beek te zien zijn. Omwonenden kunnen zich dan ook verder oriënteren op KAS-maatregelen. Later dit jaar worden de plannen concreter, de uitvoering vindt naar verwachting plaats in het najaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen Riekert, projectleider bij waterschap Vechtstromen, telefoon 088-220 33 33