Onderzoek Drienerbeek


Dit jaar laat waterschap Vechtstromen de Drienerbeek tussen de Kuipersdijk en Morshoekweg in Hengelo uitbaggeren. Ter voorbereiding op de werkzaamheden onderzoekt Tijhuis Ingenieurs de diepgang van de beek, en de kwaliteit van de bagger.

Dit onderzoekt vindt plaats in de week van 27 februari of 6 maart. Een deel van het onderzoek kan via het water. Voor een ander deel zal een medewerker van Tijhuis u vragen om via uw (achter)tuin toegang tot de beek te krijgen.