Startborrel werkzaamheden Drienerbeek


Omwonenden van de Drienerbeek, aannemer Gerwers en waterschap Vechtstromen hadden tijdens de startborrel op 20 oktober kans om elkaar bij te praten over de voortgang van het project. Ondanks de stevige wind en de regen, stond de partytent al snel vol en hing er een gezellige sfeer. Hoewel het project wat vertraging heeft opgelopen, zijn de reacties overeenstemmend positief en kijkt men uit naar het resultaat. Ook zijn er enkele zorgen geuit en vragen gesteld. Het projectteam komt hier z.s.m. op terug en zal informatie hierover op de website zetten.

Hulp en aandacht voor communicatie

Tijdens de borrel boden ook meerdere mensen hulp aan: er is iemand die heeft aangeboden om te helpen met het verspreiden van belangrijke informatie omdat bleek dat niet iedereen in de wijk een uitnodiging had ontvangen voor de borrel. De communicatie is dus nog niet optimaal, o.a. omdat brieven niet aankomen of omdat er foutieve e-mailadressen in het contactenbestand staan. Om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte wordt gehouden, hebben we besloten om de belangrijkste informatie ook te verspreiden via flyertjes door de brievenbus.

Haverweg

Daarnaast kwam er een helpende hand in de vorm van een stukje geschiedenis over de Haverweg. Daar waar de Drienerbeek onder de Haverweg stroomt komt een nieuw hekje en informatiepaaltje te staan. Mogelijk kan dit stukje verleden worden meegenomen in de tekst op het informatiepaaltje of kan er tijdens de oplevering van het project iets verteld worden over de geschiedenis van de omliggende wijken.

Oplevering met de buurt

‘Last but not least’ hebben enkele enthousiastelingen aangeboden om de organisatie van het evenement rondom de oplevering van het project op zich te nemen. “Volgend jaar moet er sowieso een moment worden georganiseerd om te vieren dat het project is afgerond. Wij kunnen vast wel iets verzinnen wat omwonenden leuk vinden maar dat weten zij zelf natuurlijk veel beter. De gemeente Hengelo en wijzelf zullen ondersteuning bieden, maar de ideeën komen vanuit hen”, zegt projectleider Jeroen Riekert.