Eind september start baggeren Hesbeek en vijvers Hengelo


Eind september wordt gestart met het baggeren van de Hesbeek en met de vijvers in Hengelo. Het slib op de bodem, dat door de jaren heen is ontstaan uit plantenresten, bodemmateriaal en zand, wordt weggehaald.

Zo wordt niet alleen de bodem schoner, maar worden de Hesbeek en de vijvers ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.