Kristalbad, de schakel tussen land en stad, droog en nat


Tussen Hengelo en Enschede en tussen Driene en Twekkelo ligt een prachtig gebied, genaamd Kristalbad. In dit gebied zijn op een beperkte ruimte veel functies gecombineerd.

Voor 2015 had het gebied te maken met de volgende problemen: een te grote waterafvoer van Enschede naar Hengelo en een sterke versnippering van het gebied. Ook was er behoefte aan meer recreatie. Door het Kristalbad is hiernaast ook een natuurlijke waterzuivering en ecologische verbinding ontstaan tussen Driene en Twekkelo.

Meer informatie over het Kristalbad